De website voor inwoners van Nijverdal

 

xt,

Informatie  over  de voedselbank  Hellendoorn / Nijverdal

WELKOM bij de voedselbank !

De Voedselbank Hellendoorn verstrekt wekelijks gratis voedsel aan mensen in de gemeente Hellendoorn die het tijdelijk even erg moeilijk hebben en afhankelijk zijn van (te) weinig leefgeld. 

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en mensen met een arbeidsbeperking. 

Er wordt geen onderscheidt gemaakt naar cultuur, religie/overtuiging of geslacht: ''Burgers voor Burgers'' 

Het voedsel wordt gedoneerd en zo eerlijk mogelijk verdeeld. 

Een deel van het voedsel komt van het regionale depot van Voedselbank Nederland. 

Het overige verwerven we middels plaatselijke bedrijven, particuliere initiatieven en inzamel acties.

 

 

 

 

Wil u ook doneren in geld en/of goederen of wilt u informatie ?

Stichting Voedselbank Hellendoorn

Kerkstraat 45  (achterzijde) 

7442 EB Nijverdal. 

Contact telefoon: 06 1944 1730 

Mail adres: info@voedselbankhellendoorn.nl

En wilt u zich als vrijwilliger aanmelden loop dan ook eens binnen en maak kennis.

http://www.voedselbankhellendoorn.nl/